Thứ bảy, 17/04/2021

Bắ𝔱 k𝔥ẩ𝔫 𝔠ấ𝔭 2 đố𝔦 𝔱ượ𝔫𝔤 τυпg tin Hoài Linh 𝔟ị 𝔟ắ𝔱 vì mang 𝔥à𝔫𝔤 𝔠ấ𝔪 lên máy ɓɑy

20/03/2021 05:15

ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜà ɴộɪ đã ʙắᴛ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ɴɢô ʙá sơɴ ᴠà ᴠũ ᴠăɴ ʙằɴɢ ʟà 𝟸 ɴɢườɪ đã ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ đồɴ ᴛʜấᴛ ᴛʜɪệᴛ ᴛʀêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ʙị ʙắᴛ ɴɢʜɪ ᴍᴀɴɢ ʜàɴɢ ᴄấᴍ ʟêɴ ᴍáʏ ʙᴀʏ ɢâʏ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ.

ɴɢàʏ 𝟶𝟽-𝟾, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ sử ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ (ᴘᴄ𝟻𝟶) – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ʀᴀ ʟệɴʜ ʙắᴛ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ 𝟸 ɴɢườɪ ɢồᴍ: ɴɢô ʙá sơɴ (𝟹𝟷 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ở ʜᴜʏệɴ ʜảɪ ʜậᴜ, ᴛỉɴʜ ɴᴀᴍ Địɴʜ) ᴠà ᴠũ ᴠăɴ ʙằɴɢ (𝟸𝟼 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ở ʜᴜʏệɴ ʟạᴄ ᴛʜᴜỷ, ᴛỉɴʜ ʜᴏà ʙɪɴʜ) ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “Đưᴀ ʜᴏặᴄ sử ᴅụɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ ᴍáʏ ᴛíɴʜ, ᴍạɴɢ ᴠɪễɴ ᴛʜôɴɢ, ᴍạɴɢ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ”.

Hai đối tượng Sơn và Bằng - từ trái qua-tại cơ quan công an

ɴɢô ʙá sơɴ ᴠà ᴠũ ᴠăɴ ʙằɴɢ (ᴛừ ᴛʀáɪ ǫᴜᴀ), 𝟸 ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ʙị ʙắᴛ ɴɢʜɪ ᴍᴀɴɢ ʜàɴɢ ᴄấᴍ ʟêɴ ᴍáʏ ʙᴀʏ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟻 ᴠà 𝟼-𝟾, ᴍộᴛ số ʙáᴏ đɪệɴ ᴛử đồɴɢ ʟᴏạᴛ đưᴀ ᴛɪɴ ᴠề ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴍᴀɴɢ ᴛêɴ “ᴘʜạᴍ ᴀɴʜ ᴛᴜấɴ” đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ʙị ʙắᴛ ɴɢʜɪ ᴍᴀɴɢ ʜàɴɢ ᴄấᴍ ʟêɴ ᴍáʏ ʙᴀʏ ?

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ đã ɢâʏ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ, ᴛʜᴜ ʜúᴛ ѕυ̛̣ ᴄʜú ý ᴄủᴀ đôɴɢ đảᴏ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ xấᴜ đếɴ ᴛâᴍ ʟý ғᴀɴ ᴠɪệᴛ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜà ɴộɪ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʜậᴛ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜậɴ địɴʜ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴅᴏ ᴍộᴛ ɴʜóᴍ đốɪ ᴛượɴɢ đăɴɢ ᴛảɪ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢɪậᴛ ɢâɴ ɴʜằᴍ ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴛʜᴜ ʜúᴛ ѕυ̛̣ ᴄʜú ý ᴄủᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ để ᴛʀụᴄ ʟợɪ.

ᴠụ ᴠɪệᴄ đã đượᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴘᴄ𝟻𝟶 ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴠà ʟàᴍ ʀõ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ đượᴄᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ “ᴘʜạᴍ ᴀɴʜ ᴛᴜấɴ”. ᴄʜủ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ʟà ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ᴛᴜấɴ (ǫᴜê ǫᴜáɴ ᴛạɪ ʜà ɴᴀᴍ).

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴛᴜấɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ ʟậᴘ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ɴàʏ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟾-𝟸𝟶𝟷𝟸 ᴠà ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɴʜɪềᴜ ɴʜóᴍ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠớɪ ʙạɴ ʙè, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴠà đọᴄ ᴛɪɴ ᴛứᴄ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ɴàʏ ᴄủᴀ ᴛᴜấɴ đã ʙị đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜáᴄ ᴄʜɪếᴍ ǫᴜʏềɴ sử ᴅụɴɢ ᴠà sử ᴅụɴɢ để đăɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ ѕυ̛̣ ᴛʜậᴛ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ xáᴄ địɴʜ đượᴄ ᴠũ ᴠăɴ ʙằɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟿, ǫᴜê ở xã ᴀɴ ʟạᴄ, ʜᴜʏệɴ ʟạᴄ ᴛʜủʏ, ᴛỉɴʜ ʜòᴀ ʙìɴʜ) ᴠà ɴɢô ʙá sơɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟺, ǫᴜê ở xã ʜảɪ Đăɴɢ, ʜᴜʏệɴ ʜảɪ ʜậᴜ, ᴛỉɴʜ ɴᴀᴍ Địɴʜ) ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʙị ᴛìɴʜ ɴɢʜɪ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ ѕυ̛̣ ᴛʜậᴛ ɴóɪ ᴛʀêɴ ᴛừ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ᴛᴜấɴ. ʙằɴɢ ᴠà sơɴ đềᴜ ᴄʜỉ ʜọᴄ ʜếᴛ ʟớᴘ 𝟷𝟸 ᴠà ʜɪệɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠɪệᴄ ʟàᴍ.

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, 𝟸 ʙằɴɢ ᴠà sơɴ đã ᴄúɪ đầᴜ ɴʜậɴ ᴛộɪ ᴠà ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ ᴛᴏàɴ ʙộ ѕυ̛̣ ᴠɪệᴄ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴠàᴏ đầᴜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻, sơɴ ᴠà ʙằɴɢ ᴍᴜᴀ ʟạɪ ᴄáᴄ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʙị ʜᴀᴄᴋ ᴠà ᴛạᴏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ: ʜᴛᴛᴘ://ᴅʏɴ.ᴄᴏᴍ ɴʜằᴍ ᴛạᴏ ʀᴀ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛêɴ ᴍɪềɴ ᴄó ᴅạɴɢ ʜᴛᴛᴘ://xxxxx.ᴅʏɴᴅɴs.ᴄᴏᴍ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ đăɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜấᴛ ᴛʜɪệᴛ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ɢʀᴏᴜᴘ (ɴʜóᴍ) ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ᴄʟɪᴄᴋ ᴠàᴏ đườɴɢ ᴅẫɴ ᴄʜúɴɢ đăɴɢ, sẽ ʟậᴘ ᴛứᴄ ʙị ᴄʜᴜʏểɴ ᴛớɪ ᴍộᴛ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ ᴄầɴ ᴛăɴɢ ʟượᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ (ᴠɪᴇᴡ) để ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛừ ɢᴏᴏɢʟᴇ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ địɴʜ, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸-𝟹-𝟸𝟶𝟷𝟻 đếɴ ɴᴀʏ, sơɴ ᴠà ʙằɴɢ đã đăɴɢ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛɪɴ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ɢâʏ ѕυ̛̣ ᴄʜú ý, ᴄʜủ ʏếᴜ ʟà ᴛɪɴ ᴋʜɪêᴜ ᴅâᴍ, ᴄướᴘ, ɢɪếᴛ, ʜɪếᴘ ʟêɴ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴄáᴄ ɢʀᴏᴜᴘ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴍỗɪ ɴʜóᴍ ᴛừ ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ đếɴ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴɢʜìɴ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ.

ᴛíɴʜ đếɴ 𝟸𝟹-𝟺-𝟸𝟶𝟷𝟻, 𝟸 ɴɢườɪ ɴàʏ đã đɪềᴜ ʜướɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸,𝟻 ᴛʀɪệᴜ ʟượᴛ ᴛʀᴜʏ ᴄậᴘ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ, ᴛʜᴜ ʟợɪ ʜơɴ 𝟸𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ đã ᴠướɴɢ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ɴɢʜɪ ᴠấɴ ᴋʜá ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ở sâɴ ʙᴀʏ ᴛạɪ ᴍỹ ᴋʜɪếɴ ᴀɴʜ ʙị ᴄʜậᴍ 𝟺 ᴛɪếɴɢ.

ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ ᴍớɪ đâʏ, ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ᴍộᴛ ѕυ̛̣ ᴠɪệᴄ ᴠừᴀ xảʏ ʀᴀ ᴠớɪ ᴀɴʜ ở sâɴ ʙᴀʏ sᴀɴ ᴊᴏsᴇ, ᴄᴀʟɪғᴏʀɴɪᴀ (ᴍỹ). ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴀɴʜ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ đếɴ sâɴ ʙᴀʏ, ᴀɴʜ ᴛớɪ ᴍộᴛ ᴛɪệᴍ ʙúɴ ᴠɪệᴛ ở sᴀɴ ᴊᴏsᴇ đúɴɢ ɴɢàʏ ᴋʜᴀɪ ᴛʀươɴɢ ᴄó ɴ.ổ ᴘʜ.áᴏ ʜᴏᴀ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ, ᴍùɪ xáᴄ ᴘʜáᴏ để ʟạɪ ᴛʀêɴ ʙàɴ ᴛᴀʏ đã ᴋʜɪếɴ ᴀɴʜ ʙị ᴀɴ ɴɪɴʜ sâɴ ʙᴀʏ ɴɢʜɪ ɴɢờ ᴀɴʜ sở ʜữᴜ ᴄʜấᴛ ɴ.ổ.

ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴋể ʟạɪ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ:ʟúᴄ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʀᴀ sâɴ ʙᴀʏ ᴠề ᴄᴀʟɪ, ᴛʜèᴍ ʙúɴ ʙò ʜᴜế ɴêɴ ɢʜé ᴛɪệᴍ ʙúɴ ᴀɴ ɴᴀᴍ ăɴ ʙúɴ. Ăɴ xᴏɴɢ ᴛʜì ʀᴀ sâɴ ʙᴀʏ, ᴋʜɪ ǫᴜᴀ ᴍáʏ sᴏɪ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄʜỉ ᴍặᴛ ᴀɴʜ ᴠàᴏ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ. ᴠì ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ sâɴ ʙᴀʏ ᴄó ᴛʜể ʟựᴀ ᴄʜọɴ ʙấᴛ ᴄứ ᴀɪ ʜọ ᴍᴜốɴ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ xᴇᴍ ᴛʀêɴ ɴɢườɪ, ʜᴏặᴄ đồ đạᴄ ᴄó ᴅíɴʜ ᴠớɪ ᴄʜấᴛ ɴổ ᴋʜôɴɢ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜọ ʟấʏ ᴍộᴛ ᴍẫᴜ ᴠảɪ ɴʜỏ ᴄʜà ʟêɴ ʜᴀɪ ʙàɴ ᴛᴀʏ ᴄủᴀ ᴀɴʜ đưᴀ ᴠàᴏ ᴍáʏ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴍáʏ ʙậᴛ đèɴ đỏ ʙáᴏ độɴɢ, ᴄó ɴɢʜĩᴀ ʟà ᴄó ᴅíɴʜ ᴄʜấᴛ ᴛʜᴜốᴄ súɴɢ. ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ʜốᴛ ʜᴏảɴɢ ʙáᴏ độɴɢ, ᴀɴʜ ᴄũɴɢ ʏếᴜ ᴛɪᴍ ʟᴜôɴ.

Quang Lê bị nghi mang thuốc nổ lên máy bay

Không phải lúc nào anh cũng vui vẻ, tươi tắn được giống như những gì mình thể hiện trên sân khấu.

ғᴀɴ ᴄʜɪᴀ sẻ, ᴄảᴍ ᴛʜôɴɢ ᴠớɪ ѕυ̛̣ ᴄố ᴄủᴀ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ . ʜọ đưᴀ ᴀɴʜ ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ᴋíɴ ᴛʜẩᴍ ᴠấɴ, ʟụᴄ ʜếᴛ ᴠᴀ-ʟɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ. sᴀᴜ ᴠàɪ ɢɪờ đồɴɢ ʜồ, ᴋếᴛ ǫᴜả ʜàɴʜ ʟý ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢì ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ, ʀồɪ ʜọ ʜỏɪ ᴀɴʜ đã ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴠớɪ ᴄʜấᴛ ɴổ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ? ᴀɴʜ ᴍở đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ đưᴀ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ . sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴄó ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ ᴠà ʜìɴʜ ảɴʜ ʟàᴍ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴛʜì ʜọ ᴍớɪ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ʟêɴ ᴍáʏ ʙᴀʏ đɪ ᴄʜᴜʏếɴ ᴋế ᴛɪếᴘ”.ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ᴄũɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ʙứᴄ ảɴʜ ᴀɴʜ ʙị ᴀɴ ɴɪɴʜ sâɴ ʙᴀʏ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ. ᴄáᴄ ғᴀɴ ɢửɪ ʟờɪ ᴅặɴ ᴅò, ᴄáᴍ ơɴ ᴀɴʜ đã ᴄʜɪᴀ sẻ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ đáɴɢ ɴʜớ ᴄʜᴏ ʜọ.

Theo Tiin

Xem thêm

lên đầu trang