Thứ hai, 19/04/2021

Thanh niên đang 𝔟ị 𝔱𝔯𝔲𝔶 𝔫ã hớn hở đi làm CCCD gắn chíp theo quy định mới thì 𝔟ị 𝔱ó𝔪 𝔤ọ𝔫 𝔱ạ𝔦 𝔱𝔯ậ𝔫

19/03/2021 04:56

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙắᴄ ɴɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴠừᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠà ʙắᴛ ɢɪữ ᴍộᴛ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀᴜʏ ɴã ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ ᴠề ᴛộɪ ᴛʀộᴍ ᴄắᴘ ᴛàɪ sảɴ, ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴄấᴘ ᴛʜẻ ᴄăɴ ᴄướᴄ ᴄôɴɢ ᴅâɴ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟹, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʙổ sᴜɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʜộ ᴋʜẩᴜ ᴄủᴀ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴅươɴɢ (𝟸𝟼 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ᴛạɪ ᴛʜôɴ ᴛʀầɴ xá, xã ʏêɴ ᴛʀᴜɴɢ), ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɴɢʜɪ ᴠấɴ.

sᴀᴜ đó, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ᴘʜᴏɴɢ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴠà ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴅươɴɢ ʟà đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀᴜʏ ɴã ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ số 𝟽, ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟿/𝟸𝟶𝟷𝟾 ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛɪêɴ ᴅᴜ ᴠề ᴛộɪ “ᴛʀộᴍ ᴄắᴘ ᴛàɪ sảɴ”.

Tóm gọn đối tượng bị truy nã toàn quốc khi đi làm căn cước công dân - Ảnh 1.

Đốɪ ᴛượɴɢ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴅươɴɢ

Đếɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ʙắᴛ ɢɪữ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴅươɴɢ ᴠà ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛɪêɴ ᴅᴜ.

ᴛʜᴇᴏ ʜồ sơ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴄảɪ ᴛạᴏ ʟạɪ ɴʜà xưởɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ғᴜʟʟᴡᴇɪ, ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ Đạɪ Đồɴɢ (ʜᴜʏệɴ ᴛɪêɴ ᴅᴜ, ᴛỉɴʜ ʙắᴄ ɴɪɴʜ) ᴅươɴɢ ᴠà 𝟺 đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜáᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠà ᴛʀộᴍ ᴄắᴘ ʜơɴ 𝟸𝟼𝟶𝟶ᴍ ᴅâʏ ᴄáᴘ đɪệɴ, ᴛʀị ɢɪá ᴛàɪ sảɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟶𝟽 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ đồɴɢ ʙọɴ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛɪêɴ ᴅᴜ ʙắᴛ ɢɪữ, ᴅươɴɢ đã ʙỏ ᴛʀốɴ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ ᴠà ᴄà ᴍᴀᴜ.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem thêm

lên đầu trang